V Betleheme novina na živo

Staronové koledy naspievané v Gréckokatolíckom chráme v Trebišove v doprovode akordeóna a huslí.

5,00 €